O projektu

Tento projekt vznikl v dubnu 2019. Vznikl na základě předchozích zkušeností, co se týče pomoci zvířat v nouzi a velké chuti pomáhat lépe a efektivně, než doposud.

Pečlivě vybíráme z organizací, komu pomůžeme. Pomáháme těm, kteří to opravdu potřebují a nemají dostatečné finance na péči nebo jsou stále na velmi nízkých částkách, co se týče transparentních účtů, díky finančně nákladné péči o své svěřence.

Pomáháme i zvířatům ve volné přírodě, pro letošní rok jsme vyzkoušeli zasadit rostliny,které lákají motýly a včely medonosné, o našem projektu vás budeme postupně informovat.

Také pomáháme zvířatům u lidí bez domova. Zvířata jsou často to jediné co mají a komu mohou dát svou lásku a zvířata jim ji opětují.

 

Stále se učíme, poznáváme nové a zlepšujeme se. Během našeho růstu budeme pomáhat co nejvíce organizacím a postupně rozšíříme naše služby pomoci.

Jak nyní pomáháme?

Materiální pomocí – Děláme různé materiální sbírky pro naše partnerské útulky a azyly.

Aukce – Vybíráme finanční částky za darované věci. Poté za výtěžek kupujeme potřebné.

Finanční sbírka – Buď na transparentní účet nebo do zapečetěných kasiček. Poté opět za výtěžek kupujeme potřebný materiál.

Transport zvířat – Když je potřeba zvíře přemístit např. do dočasného domova nebo k veterináři.

Fotografování – Fotografujeme zdarma pro útulky/azyly/dočasné domovy.

 

Za celý tým děkujeme všem našim příznivcům, kteří pomáhají s námi!